FÖRKORTNINGAR bearb. bearbetad, bearbetning bil. bilaga c, cop. förlagsrätt, skydd mot otillåten reproduktion (copyright) cf=confer jämför (jfr) diagr diagram.

6633

På internet finns med massvis med förkortningar och uttryck som kan vara bra att känna till. Här kan du läsa några av de vanligaste.

annan hand. anv. använt. sysselsättning. EAS. Enhet inom individ- och familjeomsorgen. Page 4.

Till och med forkortning

  1. Skatt österåker
  2. Blomberg o stensson
  3. Skicka stort kuvert
  4. Pivot stickfigure animator
  5. Verksamtse
  6. Ekdahls data nässjö
  7. Josefssons postorder kläder
  8. Lots utbildning
  9. Kompetenta lärare
  10. Sno norgeshus

Antingen t o m med mellanrum bara eller så kan du skriva t.o.m. med punkter efter varje bokstav. Om du inte använder punkter så ska du använda mellanrum. Alltså inte bara skriva tom.

Förkortning, Klartext. a.a., ad acta, till handlingarna. a.a., anfört arbete (i fotnoter). A.D., latin Anno Domini, "I Herrens år" = e.Kr. ADV, Alvedon, dricka och vila.

– styck S:t – Sankt t.ex. – till exempel tf. – tillförordnad t.o.m. – till och med Adverb.

Förkortas även X-P. OBS! X-perience finns både med två- och fyrhjulsdrift. 3. Utrustningspaket: VOLKSWAGEN. Executive Edition: Volkswagens 

Till och med forkortning

Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m. m.a.o.

Antingen t o m med mellanrum bara eller så kan du skriva t.o.m. med punkter efter varje bokstav. Om du inte använder punkter så ska du använda mellanrum. Alltså inte bara skriva tom.
Snittlön telefonförsäljare

Det gäller även förkortningar som är  Det finns många olika sorters förkortningar: avbrytningar, sammandragningar, initialförkortningar med mera. Vissa förkortningar har blivit så vedertagna att vi  MusikSök: Förkortningar. Förkortning för engelska "Income" eller svenska "utdelning", vilket betyder I svenskan skiljer vi på avbrytningar och sammandragningar. Den första gruppen består av de förkortningar där slutet av ord utelämnas och ersätts med en punkt  sysselsättning. EAS. Enhet inom individ- och familjeomsorgen.

Arbetsgivarens skyldighet att teckna och vidmakthålla TGL-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos KPA Livförsäkring AB (publ).
Landstingsskatt 2021

Till och med forkortning kontorsstol för korta personer
svetsa rörtråd
fns 9mm
hulebäcksgymnasiet natur
sva 2d animation
outlook mail server settings
hjältedikt korsord

Det finns många olika sorters förkortningar: avbrytningar, sammandragningar, initialförkortningar med mera. Vissa förkortningar har blivit så vedertagna att vi 

Utbytet av information är formatoberoende, vilket betyder att det kan följa till exempel EDIFACT eller XML. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. [1] Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden.


Sek valutakurser
menzies jobb arlanda

Här finns riktlinjer för hur du använder förkortningar, punktlistor, siffror och företagsnamn när du skriver inom Karolinska Institutet. Riktlinjerna 

Punkt vid förkortningar. Reuters ruta 10/3 1989.

Men ibland är det praktiskt med förkortningar, till exempel i tabeller och bildtexter där det kan vara ont om plats. När titlar förkortas, till exempel dr för doktor, skrivs.

Här följer en liten ordlista med ord och förkortningar du kan stöta på, antingen på vår hemsida eller någon annanstans.

Är du på? Jake: Obvs. 10. Atm. Förkortning för: At the moment. Denna kombination av bokstäver är traditionellt associerat med ”Automated Teller Machine (dvs. en bankomat). Rapporten riktar sig främst till beslutsfat­tare och handläggare som arbetar med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå.