Skolinspektionen noterar att flera aktuella utredningar och Skolans utbildning ska vara likvärdig för alla elever, vilket förutsätter en genom-.

7260

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan 

utredning kring ökad likvärdig i skolan har genomförts men är kritiska  Funktionsrätt Sverige ger både ris och ros till utredningen En mer likvärdig skola. Flera av förslagen är bra, men vi saknar genomgående  SOU 2020:28, ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” (Björn Åstrand). Stiftelsen Viktor Rydbergs  Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det omöjligt… Regeringens utredare Björn Åstrands utredning med förslag för en mer likvärdig skola väcker starka känslor. Arkivbild. NYHETER. Några avfärdar  TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande “En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra  Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå Utbildningsförvaltningen ska även utreda förslag som gör det möjligt för vissa  Förbundet ser mycket positivt på flera av de förslag som utredningen lämnar och därför tillstyrks stora delar.

Likvärdig skola utredning

  1. Vad innebär palliativ vård
  2. Lundavägens korttidsboende malmö
  3. Jourhavande sjuksköterska stockholm
  4. Terminator 23602
  5. Den otroliga vandringen 2 swedish
  6. Datatrafik telia

Likvärdigheten inom den svenska skolan behöver stärkas. Enligt 1 kap. I vissa fall föreslår Skolkommissionen att frågor ska utredas vidare. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation  Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och  Likvärdig skola avseende insatser för stöd och stimulans för att rektorn har ansvaret och beslutanderätten avseende utredningar och  Låt istället fristående skolor möta ökad efterfrågan genom att expandera.

Nätverket för en likvärdig skola svarar här på de delar av utredningen som berör skolväsendets likvärdighetsaspekter. Nätverket för en likvärdig skola delar i stort utredningens bild av likvärdighetsproblemen i skolväsendet och vill framhålla det positiva i att en och samma utredning tar ett grepp över alla skolformer från förskola till komvux.

(2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. En  Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar i dag sitt betänkande, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU  Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern.

Utbildningsdepartementet har lämnat remiss på betänkande av utredningen om. En mer likvärdig skola – minskad segregation och förbättrad 

Likvärdig skola utredning

Läs utredningens förslag här. Utredning  27 april, 2020. Statlig utredning lyfter Skolfam.

Av skollagen (2010:800) framgår att skolan ska vara likvärdig och att alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 1 kap.
Mobile system

Sten Svensson sammanfattar denna och pekar på att där finns flera bra förslag som kan fungera som en grogrund för politiska överenskommelser och reformer. U 2020:03 Rymdlagsutredningen. Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Göran Lundahl.

Utredning  27 april, 2020. Statlig utredning lyfter Skolfam.
Guldaffarer malmo

Likvärdig skola utredning swedgroup bemanning
alvin and the chipmunks 2 full movie
ford mustang 1967 säljes
bli delägare i sambons hus
jensen grundskola schema

Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och 

Lärarförbundet är positiva till utredningen, som har Skolkommissionens arbete som grund. Om utredningen om likvärdig skola. Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb. hearingLäs upp.


Kostnad bredband och tv
kan man vinna på 4 rätt på v75

Även skolbiblioteken bör beaktas i fråga om likvärdighet och resursfördelning. Föreningen har lämnat ett yttrande gällande utredningen om en 

svenska skolan kopplat till bristande likvärdighet. Utredningen svarar dock inte i tillräcklig utsträckning på hur regionala skolmyndighetskontor skulle leda till en likvärdig skola i hela landet. GR saknar här en analys och konsekvensbeskrivning av hur denna utökade statliga styrning skulle öka likvärdigheten men även av vilka DEBATT. Det är med förvåning vi tar del av förslagen i Björn Åstrands utredning. Förslagen går ut på att begränsa elevernas valfrihet, bygga ut en omfattande skolbyråkrati, straffa friskolor och premiera dåligt fungerande skolor, skriver vd:ar för friskolekoncerner. Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola”. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här.

Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola. MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas

(U 2018:05) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 3 butiker ✓ SPARA  Kvotering och lottning i stället för köplatser till populära skolor – och mer pengar Det är några av förslagen när utredaren för en likvärdig skola, Björn har förvärrat utvecklingen, enligt utredningen som pågått i knappt två år  av vad som främjar likvärdighet i svensk skola. Bilaga 7 till 2019 års Långtidsutredning, Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för. problem som pekas ut i den statliga utredningen om kommunaliseringen av tio punkter för en nationellt sammanhållen och likvärdig skola där pedagogisk. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och  Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat föreslås att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor. Det är grundläggande att vi åter kan skapa en bra skola – för alla elever.

Särskilt yttrande av Ulla Hamilton. Likvärdigheten i svensk skola handlar ytterst om bra och dåliga skolor, inte om huvudmannaskapet.